WordPress memory limieten verhogen in wp-config.php

De limieten van de website kunnen worden ingesteld volgens het volgende artikel: https://mijn.host/kb/PHP-instellingen-wijzigen-php-ini/

Het kan gebeuren dat WordPress de wijzigingen van de limieten niet overneemt, waardoor WordPress niet alle limieten gebruikt. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de limieten voor WordPress ook kunnen worden aangepast, zodat alle eigenschappen worden gebruikt.

 

Stap 1: Open wp-config.php

Ga op zoek naar de tekst: That's all, stop editing! Happy publishing.

Voeg de volgende regel er boven toe:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');

De waarde “256M” is zelf te veranderen naar eigen wens. Je kunt dit bijvoorbeeld vervangen door de waarde: “1024M”

Verder kan je ook nog een extra regel toevoegen voor het wp-admin gedeelte. (Oftewel je WordPress back-end.)

Voeg daarvoor volgende regel toe onder de WP_MEMORY_LIMIT regel:

define('WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '256M');

De waarde “256M” is zelf te veranderen naar eigen wens. Je kunt dit bijvoorbeeld vervangen door de waarde: “1024M”

Wel raden we aan om deze waarde hoger in te stellen dan de WP_MEMORY_LIMIT waarde.

Stap 2: Sla de wijzigingen op

Wanneer de wijzigingen zijn opgeslagen, zal WordPress de nieuwe limieten gebruiken en weergeven in de eigenschappen.

 


Hoe hebben we het gedaan?