PHP instellingen wijzigen php.ini

Bijgewerkt door Stije

Soms is het nodig om PHP-instellingen te wijzigen. Bijvoorbeeld als de maximale uploadgrootte een foutmelding geeft op de website. In de errormelding wordt vaak verwezen naar het php.ini bestand. Deze PHP-instellingen kunnen worden aangepast in DirectAdmin.

Bij mijn.host zijn er 2 methodes op de php.ini instellingen van je hostingpakket te wijzigen. We hebben dit onderverdeeld in:

 1. De eenvoudige methode
  Deze methode vergt weinig technische kennis, en je kunt de stappen gemakkelijk uitvoeren in je hostingpakket via DirectAdmin. Wel kun je met deze methode niet alle php.ini instellingen wijzigen, maar wel de meest voorkomende. In de meeste gevallen zal deze methode toereikend zijn.
 2. De geavanceerde methode
  Met deze methode kun je in principe alle php.ini instellingen wijzigen, maar dit vergt iets meer technische kennis.

Methode 1: De eenvoudige methode

Met deze methode kun je de meest voorkomende php.ini instellingen gemakkelijk wijzigen in je hostingpakket via DirectAdmin. De php.ini instellingen die je hiermee onder andere kunt wijzigen zijn:

 • disable_functions
 • display_errors
 • error_reporting
 • max_execution_time
 • max_input_time
 • max_input_vars
 • memory_limit
 • post_max_size
 • sys_temp_dir
 • upload_max_filesize
 • upload_tmp_dir

 1. Login in DirectAdmin. Lees daarvoor dit artikel.
 2. Zoek in de zoekbalk naar PHP en selecteer “Select PHP version”.
  versie wijzigen
 3. Indien je eerst de PHP versie wilt veranderen kun je dat op deze pagina doen. Selecteer dan de huidige PHP versie en verander deze naar de gewenste versie in de dropdown.
  extensions wijzigen
 4. Om de opties binnen PHP te wijzigen (php.ini) druk je op het tabblad “Options”. Hier kunnen we de PHP instellingen veranderen.
  Instellingen php
 5. Om bijvoorbeeld de specificatie “upload_max_filesize” te wijzigen klikken we hier op de dropdown. De gewijzigde waarde slaat zichzelf automatisch op. Er verschijnt vervolgens een pop-up rechtsboven. De wijziging is nu actief.
  upload size wijzigen

Methode 2: De geavanceerde methode

Met deze methode kun je in principe alle php.ini instellingen in je hostingpakket wijzigen, maar dit vergt enige technische kennis. Je moet hiervoor namelijk verbinden met je hostingpakket via SSH.

 1. Verbind met je hostingpakket via SSH. In dit artikel leggen we uit hoe je een verbinding via SSH maakt.
 2. Zodra je bent verbonden met SSH typ je het volgende commando in:
  nano /etc/cl.php.d/alt-php81/alt_php.ini
  Details
  Vervang php81 met de gewenste PHP versie (in dit geval PHP 8.1).
 3. Ga naar de onderste regel in het bestand en type per regel je gewenste php.ini instellingen.
 4. Sla het bestand op d.m.v. Crtl + X


Hoe hebben we het gedaan?